CENTRUM TERAPII SM

Poradnia Leczenia Padaczki

Padaczka jest jednym z najczęściej stwierdzanych zaburzeń układu nerwowego. Na całym świecie choruje około 40 milionów osób. W Polsce choruje na padaczkę około 400 tysięcy osób. Częściej występuje u dzieci ( zwłaszcza do 1 roku życia ) oraz u osób dorosłych po 60 roku życia.
Padaczka jest schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się nawracającymi zaburzeniami czynności bioelektrycznej mózgu skutkujące występowaniem napadów padaczkowych.  Zaburzenia bioelektryczne mogą ograniczać się tylko do części jednej półkuli mózgu, następnie rozprzestrzeniać się na cały mózg lub też  od początku obejmować cały mózg. Zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu mogą być uwarunkowane genetycznie lub też, częściej, mogą być wynikiem reakcji mózgu na jego uszkodzenie – np. guz mózgu czy udar mózgu.

Objawy:

Jeśli zmiany czynności bioelektrycznej obejmują część mózgu napad na charakter częściowy i przebiega bez pełnej utraty przytomności. Jeśli nieprawidłowe wyładowania rozprzestrzeniają się na cały mózg dochodzi do utraty przytomności najczęściej z drgawkami
Napady padaczkowe związane z zaburzeniem czynności bioelektrycznej w części mózgu możemy podzielić na:

  • napady częściowe proste ( bez zaburzeń świadomości –np. drgawki jednej kończyny)
  • napady częściowe złożone ( z zaburzeniami świadomości – np. pacjent wykonuje pewne czynności rzekomocelowe ale nie ma z nim pełnego kontaktu)

Napady związane z zaburzeniem czynności bioelektrycznej całego mózgu to:

  • napady nieświadomości – np. pacjent nieruchomieje, mruga tylko powiekami
  • napady miokloniczne – gwałtowne szarpnięcia mięśni asymetryczne połączone często z wypadaniem przedmiotów z rąk
  • napady toniczno-kloniczne -  najbardziej typowe – utrata przytomności po której następuje wyprężenie całego ciała a następnie pojawiają się drgawki mięśni całego ciała połączone z przygryzieniem języka i oddaniem mimowolnym moczu.
  • napady atoniczne – nagła utrata napięcia mięśni posturalnych prowadząca do upadków

Diagnostyka:

W diagnostyce padaczki podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie elektroencefalograficzne – EEG, czasem wykonywane po nieprzespanej nocy, która jest czynnikiem prowokującym występowanie wyładowań padaczkowych. W celu określenia niektórych przyczyn padaczki stosuje się badania obrazowe  - tomografię komputerową (TK) czy rezonans magnetyczny(MRI).
W diagnostyce konieczne jest określenie rodzaju napadów padaczkowych u pacjenta ( u jednego chorego może występować więcej niż jeden rodzaj napadów) i ich przyczyny na podstawie wywiadu chorobowego i przeprowadzonych badań.

Leczenie w Centrum Terapii Sm

Prawidłowe rozpoznanie rodzaju napadu i przyczyny padaczki jest kluczowe dla rodzaju włączanego leczenia. Niektóre leki są bardziej skuteczne w napadach częściowych a niektóre w napadach uogólnionych. W naszym Centrum prowadzimy leczenie w oparciu o zalecenia Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej.
Coraz częściej w terapii stosuje się  nowe leki przeciwpadaczkowe  w tym pochodne kannabinoidów. Niektóre preparaty znajdują się aktualnie w fazie badań klinicznych.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o leczeniu padaczki prosimy o umówienie się na wizytę. Szczegóły w zakładce KONTAKT.Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci