Wydrukuj tę stronę

Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego

Kiedy rozpocząć leczenie:

Decyzja dotycząca terminu rozpoczęcia leczenia stwardnienia rozsianego podejmowana jest przez lekarza w porozumieniu z pacjentem.

Musi ona brać pod uwagę dotychczasowy przebieg choroby:

 • rzuty stwardnienia rozsianego i postępowanie objawów  neurologicznych
 • aktywność choroby w rezonansie magnetycznym,
 • aktualny stan neurologiczny pacjenta
 • współistniejące choroby.
 • aktywność rodzinną i zawodową pacjenta.

Jeżeli choroba jest aktywna tzn. gdy są objawy oraz pojawiają się nowe zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego głowy i/lub rdzenia kręgowego należy podjąć leczenie.

Chory musi być świadomy:

 • Czego ma się spodziewać po leczeniu jeśli chodzi o przebieg choroby?
 • Jakie są objawy uboczne stosowanych leków?
 • Jak będzie oceniane to czy leczenie jest skuteczne?
 • Jak często będzie wykonywane badanie rezonansu magnetycznego.
  • Ad.1. Celem leczenia jest uzyskanie braku rzutów i/lub postępowania choroby w okresie wieloletnim. Czyli stan neurologiczny pacjenta jest satabilny, nie pojawiają się nowe rzuty choroby a w badaniu rezonansu nie tworzą się nowe ogniska ani nie ma ognisk  wzmacniających się po kontraście.
  • Ad.2 Objawy uboczne stosowanych leków są opisane w dziale – leczenie.
  • Ad.3 Ocena skuteczności leczenia musi być dokonywana co najmniej co 6 miesięcy, uwzględniając wyniki wykonywanych testów neurologicznych oceniających stan fizyczny chorego i jego funkcjonowanie w pracy i życiu codziennym.
  • Ad.4 Badanie rezonansu magnetycznego standardowo wykonywane jest raz w roku. Chyba ,że przebieg kliniczny jest bardzo aktywny wówczas badanie to wykonuje się częściej.Leczenie SM:
Leczenie rzutu stwardnienia rozsianego – standardowym postępowaniem jest podanie Solu-Medrolu w dawce 1 grama przez 3 do  5 dni, dożylnie w zależności od nasilenia objawów. W CTSM prowadzimy leczenie rzutów w warunkach ambulatoryjnych.
 
Leczenie wpływające na przebieg stwardnienia rozsianego tzw. leczenie immunomodulujące.
Do leków immunomodulujących czyli leków pierwszego rzutu zaliczamy interferon beta, octan glatirameru a od niedawna także dimetylofumaran (Tecfidera).

Interferon jest aktywnym biologicznie białkiem (glikoproteina), którego skuteczność w leczeniu stwardnienia rozsianego w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego udowodniły badania prowadzone w latach 90-tych. Jeżeli chodzi o wpływ na częstość występowania rzutów to skuteczność leczenia interferonami w tych badaniach wynosi około 30%.

Leczenie jest skuteczne jeśli nie pojawiają się rzuty stwardnienia rozsianego (ocena po 6 miesiącach leczenia) oraz nie pojawiają się nowe zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego.
Objawy uboczne leczenia interferonem to przede wszystkim objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle mięśni, stawów, wzrost spastyczności), wzrost poziomu enzymów wątrobowych, obniżenie poziomu leukocytów, zmiany skórne w miejscu wstrzyknięć.
Octan glatirameru, pod względem chemicznym jest mieszaniną syntetycznych polipeptydów złożonych z czterech aminokwasów. Działanie niepożądane mogące wystąpić po stosowaniu w/w leku to zaczerwienienie skóry, ból w klatce piersiowej, uczucie kołatania serca, niepokój, uczucie ucisku w gardle, pokrzywka. Objawy te występują u około 25% pacjentów i są przemijające. Podobnie jak interferon lek ten przyjmuje się w postaci wstrzyknięć podskórnych.

Dimetylofumaran jest lekiem doustnym przyjmowanym dwa razy dziennie, o stosunkowo wysokiej skuteczności. Zwłaszcza u chorych wcześniej nieleczonych. Objawy uboczne to głównie tzw. "flushing" - zaczerwienienie skóry ze swędzeniem pojawiające się po przyjęciu tabletek oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe , głównie na początku leczenia.

Lekami drugiego rzutu czyli stosowanych przy niepowodzeniu leczeniem interferonami jest: natalizumab (Tysabri) i fingolimod (Gilenya).